מילות השירים

מלים: נתן יונתן לחן: עומר גונן-האלה

לחצות ימים וארצות בלב בני אדם
באשמורת חיים אחרונה, לפני הרדמות
לבוא בסוד האנשים והלילה
לשדר עוד מלה לעולם

באותו גל מאותו ים
באותו גל מאותו ים